INARI LESZNO | LESZCZYŃSKI KLUB KARATE INARI

Witamy

Sezon 2016/2017 zapisy trwają!


Regulamin LKK INARI

1. Osoby składające kartę zgłoszenia do Klubu winny uiścić opłatę wpisową, oraz miesięczną opłatę za udział w zajęciach ustaloną przez Zarząd Klubu.

2. Wszyscy ćwiczący musza posiadać książeczkę sportowca podbitą przez lekarza medycyny sportowej. Badania organizuje Klub w przychodni sportowo-lekarskiej. Do chwili wykonania badań przez specjalistę medycyny sportowej osoby niepełnoletnie ćwiczą za zgodą opiekuna prawnego.

3. Osoby trenujące i opłacające regularnie składki klubowe, mają prawo korzystać z zajęć we wszystkich sekcjach Klubu we wszystkie dni tygodnia wg grafiku danej sekcji.

4. O przeniesieniu do innej grupy decyduje Trener.

5. Z zajęć mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby mające na bieżąco opłacone składki klubowe.

6. Wysokość składki klubowej jest ustalana na dany sezon szkoleniowy na posiedzeniach Zarządu Klubu i może ulegać zmianie w zależności od zmian kosztów wynajmu sal oraz zmian kosztów mediów. Składka musi być płacona najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca. Składki miesięczne należy opłacać regularnie.Opłacenie składki w późniejszym terminie skutkuje jej wzrostem o 10zł

7. Składka miesięczna może zostać obniżona tylko i wyłącznie po wcześniejszym powiadomieniu trenera w przypadkach :
a) choroby trwającej powyżej 2 tygodni – 50%.
b) w przypadku miesięcznej nieobecności – 100%
c) gdy do danej sekcji uczęszcza rodzeństwo - 10zł/os
d) w innych przypadkach - jednorazowe wejście na trening -15 zł

8. Wpłaty należy dokonywać u Trenera.

9. W przypadku trudności w terminowym uregulowaniu składki należy termin płatności ustalić z Trenerem indywidualnie.

10. Karate-Gi (kimona), sprzęt oraz wszelkie inne materiały dotyczące karate można nabyć u Trenera po uprzednim ich zamówieniu. Klub posiada rabaty na zakup sprzętu.

11. Osoby wykazujące zdaniem Trenera znaczące postępy w nauce karate mogą zostać wybrane do Kadry Klubu (osoby będące w Kadrze startują w zawodach rangi ogólnopolskiej jak również międzynarodowej).

12. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu oraz łamiące Etykietę Dojo mogą zostać ukarane:
a) upomnieniem
b) naganą
c) zawieszeniem w prawach zawodnika lub członka Klubu
d) usunięciem z Klubu.

Za Zarząd : Artur Makała
Wersja do pobrania: Regulamin

Turnieje Sportowe

Następne zawody:

Obozy sportowe

Zgrupowania

Zachowanie na DOJO

Etykieta Dojo - Leszczyński Klub Karate INARI


W zależności od szkoły i jej tradycji, oraz osoby instruktora ceremoniał towarzyszący przebywaniu w dojo może być mniej lub bardziej skomplikowany. Opisane poniżej reguły są wzorcem zachowania powszechnie przyjętym w karate shotokan. I tak:

- do dojo wchodzi się boso, lub w skrajnym przypadku po wcześniejszym poinformowaniu instruktora w obuwiu specjalnie przeznaczonym do tego celu,

- każdorazowo wchodząc i wychodząc należy zwrócić się twarzą do sali i wykonać ukłon w pozycji stojącej tachi-rei,

- takim samym ukłonem należy pozdrowić wszystkich, nielicznych zwykle posiadaczy czarnych pasów i instruktora. Ukłony (oddawanie honorów) są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania,

- w trakcie całego treningu, obowiązuje cisza i podporządkowanie uczestników komendom i poleceniom instruktora prowadzącego trening,

- osoba spóźniona, po wejściu na dojo, siada w pozycji seiza i czeka na decyzję instruktora, - do instruktora nie wolno zwracać się po imieniu. W zależności od posiadanego przez niego stopnia, zwracamy się do niego używając odpowiedniego tytułu w języku japońskim. Stopień uczniowski sempai, stopień mistrzowski sensei,

- rozmawiając z instruktorem lub posiadaczem starszego stopnia należy stać w pozycji zasadniczej hachiji-dachi. Przed i po każdej rozmowie należy ukłonić się z użyciem słowa "Oss",

- spożywanie napojów oraz potraw w dojo podczas treningu jest wykluczone. W karate chodzi przede wszystkim o pokonanie samego siebie, swoich wewnętrznych słabości. Karate pozwala wejść i spojrzeć w siebie. Jest tym, czego w codziennej gonitwie bardzo nam dzisiaj brakuje. Czujemy się zagubieni, ponieważ zatraciliśmy wewnętrzną harmonię. Karate prowadzi do jej odzyskania.

- przed i po każdym wspólnym ćwiczeniu lub walce, należy ukłonić się partnerowi, mówi się iż ukłon jest wyrazem wdzięczności i szacunku dla partnera za to, że pozwala korzystać ze swego ciała i znosić rozmaite niewygody po to, abyśmy mogli uczyć się,

- w czasie treningu kategorycznie nie wolno opuszczać dojo bez zezwolenia instruktora,

- podczas treningu do partnera wolno zwracać się tylko wyjątkowo. Zabronione jest zwłaszcza absorbowanie innych współćwiczących w parach - może to spowodować poważne kontuzje,

- zadawanie pytań, a zwłaszcza wdawanie się w dyskusję z instruktorem jest niedopuszczalne, w chwilach tego wymagających instruktor sam stawia kwestię - "czy są jakieś pytania?",

- objawy nieuwagi, dekoncentracji, lekkomyślności mogą być karane - najczęściej nakazem wykonywania przez dłuższy czas jakiegoś uciążliwego ćwiczenia. kara taka ma charakter symboliczny i ma przypomnieć ćwiczącemu o niebezpieczeństwie jakie pojawia się podczas treningu realizowanego w sposób niedbały i nonszalancki,

- w czasie treningu osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać w dojo, za wyjątkiem gości zaproszonych przez instruktora prowadzącego,

- po zakończeniu treningu, wychodząc z sali, należy przepuścić przodem instruktora i posiadaczy starszych stopni. Tą samą zasadę stosuje się w szatni, umywalni i na całym terenie dojo,

- Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków dopingujących na terenie dojo, bądź trening pod ich wpływem jest surowo zabronione i będzie karane usunięciem takiej osoby z szeregów klubu.

Dlaczego warto trenować karate?

Karate to sztuka walki stworzona na wyspie Okinawa. Początkowo jej celem była walka wręcz, jednak z biegiem lat większy nacisk położono na aspekt samorozwoju, ciągłego doskonalenia zarówno ciała, jak i charakteru. Uprawianie karate podnosi naszą kondycję, koordynację ruchową i wydolność układu krążenia. Warto je trenować, żeby również poprawić swoje samopoczucie i nabrać pozytywnej energii.

Jak karate wpływa na nasze zdrowie?

Wielu osobom może wydawać się, że karate ma niekorzystny wpływ na zdrowie. Obawiają się kontuzji, uszkodzenia ciała w trakcie kontaktu z drugim zawodnikiem. Wbrew takim opiniom karate bardzo korzystnie wpływa na nasz organizm. Jeśli stosujemy się do zasad walki lub jeśli trenujemy tę sztukę rekreacyjnie, nie mamy się czego obawiać. Karate, jak każda inna aktywność fizyczna, pozwala nam zachować prawidłową wagę, kondycję, wydolność organizmu. Poza tym ćwiczenia w czasie treningu karate sprawiają, że stymulowane są mięśnie stóp, co ma zbawienny wpływ w przypadku osób z płaskostopiem, korygują też wady postawy takie jak skolioza. Trening karate powoduje rozciągnięcie przykurczy mięśni w obrębie całego ciała. Regularne ćwiczenia korzystnie wpływają na układ krążenia, mogą obniżyć ryzyko zawału serca. Technika karate przyczynia się ponadto do rozwoju: motoryki, koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci ruchowej, logicznego myślenia. Korzystne działanie na nasze samopoczucie Zajęcia karate uczą rozpoznawania oraz kontroli własnych emocji, opanowania, radzenia sobie z problemami. Rytuały związane z karate uczą szacunku do przeciwnika, co poprzez treningi w stałej grupie rozwija współpracę między uczestnikami. Istotną zaletą treningu karate jest również zwiększenie samoakceptacji i pewności siebie – jest to spowodowane zarówno kontaktami z ludźmi mającymi tę samą pasję, jak i większym poczuciem bezpieczeństwa dzięki wyuczonej technice obrony w przypadku ewentualnego zagrożenia. Uprawiający ją ludzie są o wiele rzadziej narażeni na zaburzenia psychiczne i nałogi.

Karate dla dzieci

Karate dla dzieci to nie tylko poprawa ich kondycji i koordynacji ruchowej czy możliwość spotkania się z rówieśnikami i zabawy w grupie. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia. Oprócz tego, trenowanie karate i zdobywanie nowych stopni to dla dziecka „trening” stopniowego i wytrwałego dążenia do realizacji swoich celów. Trening karate dla dzieci to przede wszystkim ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami. W przypadku dzieci, na ciosy karate kładziony jest mniejszy nacisk niż w przypadku nauki karate dla dorosłych. Dzieci trenujące karate uczą się panować nad swoimi emocjami. Ta sztuka walki uczy ich ponadto cierpliwości i opanowania. Zauważono, że dzieci uprawiające karate mają lepszą koncentrację uwagi i łatwiej przyswajają wiedzę szkolną. Oprócz tego ta wschodnia sztuka walki pomaga dziecku właściwie rozwinąć koordynację ruchową – ruchy wykonywane podczas treningu są niezwykle skomplikowane, aby były wykonane poprawnie, dziecko musi wykazać się skupieniem i równowagą.

Content